İletişim Numaramız: (+90) 474 212 28 68

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Valilik Makam2 Toplantı Salonunda bakanlık uzmanları, ilgili daire amirleriyle toplantı yaptı.

 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Valilik Makam2 Toplantı Salonunda bakanlık uzmanları, ilgili daire amirleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili çalışmalar ve gelinen nokta basına anlatıldı. Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin Karsa getirilmesinde yıllardır büyük emekleri olan, Kars_Ankara trafiğinde önemi adımlar atan ve gayret gösteren AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç da, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, "Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi şimdiden karsımıza hayırlı olsun." dedi.

 

KARS TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

 

Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek Besi Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili sunum yaptı. Sunumda öne çıkan bilgiler şöyle:

 

Kars ve Doğu Anadolu Bölge ekonomisinin gelişiminde kapasitesinin etkin ve verimli kullanımı ile gelişimine imkân tanıyacak alt yapı ve organizasyonun kurulması kapsamında “Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi” için düğmeye basıldı. Böylelikle Kentte ve bölgedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlanacak.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kars Hayvancılık ve Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü organlarından oluşuyor. Vali Günay Özdemir de Kars TDİ Besi OSB Müteşebbis Heyetine Başkanlık ediyor. Kars TDİ Besi OSB Kuruluş Protokolü yetki tarihi 29.08.2013’ken, yetki geçerlilik süresi ise 2 yıl olarak belirlendi.

 

Kars Merkez, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanı, Kars Merkez ilçe sınırları içerisinde, Karadağ Tepesi Mevkiinde, Kars-Ardahan Karayoluna yaklaşık 3 km mesafede, şehrin kuzeyinde 531 ada, 121 nolu parselde yer almakta.

 

Besi OSB alanı 183,03 ha

Sit alanı: 40,42 ha

TDİ besi OSB Alanı: 147,61 ha

Topam parsel sayısı: 110 adet

50 başlıklı besi ahırı: 45 adet

100 başlıklı besi ahırı: 38 adet

250 başlıklı besi ahırı: 27 adet

 

Yer seçimi 04.08.1998 tarihinde toplanan komisyonca yapıldı. 07.03.2005 tarihinde ise mera vasfından çıkarılarak Kars Besi OSB yeri olarak tahsis edildi. Kars merkez 531 Ada, 121 Nolu Parsel Taşınmaz Üzerinde 188,05 ha Arazinin Uygulama İmar Planlarının, Hali Hazır Haritalarının, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin ve Parselasyon Planlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi 2013 yılında ihale edildi.

 

Yüklenici firma tarafından; Genel yerleşim planı, Üstyapı modül projeleri, 50 – 100 – 250 başlık ahır avan projeleri, İmar planları ve parselasyon planları hazırlandı. Kars Besi OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığınca onaylanmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunuldu ve komisyonda değerlendirilmekte.

 

Onayı müteakiben altyapı projelerinin hazırlanması için ihale süreci başlatılacak. Bakanlıkça 2014 yılı yatırım programı ile 3 milyon TL kredi Besi OSB’ye tahsis edildi. Tahsis edilen kredinin faiz oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Kredinin vadesi kullanıldığı yıldan itibaren 5 yıl ödemesiz, toplam 15 yıl olacak.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Bu proje özellikle Kars için son derece önemli olan bu projedir. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi, kazmanın vurulması için bir çaba ve gayret içindeyiz. Gerek bakanlık ve gerekse valilik bünyesinde birlikte çalışma yapıyoruz. Kars’ta irili ufaklı 800’ün üzerinde ailenin hayvancılık yaptığını biliyoruz. Bunlar şehir merkezinde hal böyle olunca da bir şekilde onlara yer yer göstererek buradan çıkmaları gerektiğini uygulamaya koymuş olacağız. Kars’ın ekonomisi de büyük ölçü de hayvancılığa dayanıyor, doğası ve coğrafyası gereği. Dolayısıyla buradaki hayvancılık faaliyetini daha değerli hale getirmek, daha düzenli ekonomik faaliyet içinde bunun yürütmek Organize Besi Bölgesi mantığı içerisinde projelendirip bunu da hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

 

Bunun da Kars ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Bakan Eker, “Bizim şu andaki hesaplamalarımıza göre 30 milyon TL yakın bir rakamla yatırım yapmak demektir. Yani biz Kars iline, Kars’ın hayvancılığını bu manada organize besi çatısı altında toplamak üzere yaklaşık 30 milyon TL para harcamayı planlıyoruz. Hem üretimlerin desteklenmesi hem ırk ıslahı, hem boyutu ve hem de bunların organize besi bölgesi mantığıyla; alt yapısıyla, karantinasıyla, sağlık alt yapısıyla birlikte bir entegreyi faaliyete dönüştürmeyi planlıyoruz. Organize Besi Bölgesi ve yan projelerle Kars’ın geleceği, hem ekonomi geleceği açısından hem de hayvancılık faaliyeti açısından en önemlisi de istihdam açısından önemli bir yatırımdır. Biz, Kars’ın gelişmesini de kalkınmasını da çok önemsiyoruz. Burada tabi sayın milletvekillerimizle, sayın valimizle işbirliği halinde bu çabaları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz.” dedi.

 

Bazı tadilatlarında 21 Temmuz’da firma yetkilileriyle yapılacağını ve böylelikle kesinleştirileceğini söyleyen Eker, projenin amaca en iyi şekilde hizmet edebilmesi, fonksiyonlarını tam olarak icra edebilmesi için projenin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini de ifade etti. Bunun yapılmasının ardından ilk fırsatta ihaleye çıkılıp kazma vurulacağını vurguladı. 

 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi BölgesiKars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi BölgesiKars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi BölgesiKars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

 

 

 

Diğer haberler