İletişim Numaramız: (+90) 474 212 28 68

Hakkımızda

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi BölgesiKars ve Doğu Anadolu Bölge ekonomisinin gelişiminde kapasitesinin etkin/verimli kullanımı ile gelişimine imkân tanıyacak alt yapı ve organizasyonun kurulması, “Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi” kurulması planlanmaktadır. Amacı İl’de ve bölgedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır. 

 

Son yıllarda ülkemizde Doğu illerinden Batı illerine olan göçü önleme çalışmaları hız kazanmış ve buna bağlı olarak çiftçiye, yeni üretim ve geçim olanaklarının sağlanmasına, fakir ve muhtaç vatandaşların gelir seviyelerinin yükseltilmesine yönelik uygulama arayışlarına girilmiştir. 

 

Kars merkez, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanı, Kars merkez ilçe sınırları içerisinde, Karadağ Tepesi Mevkiinde, Kars-Ardahan Karayoluna yaklaşık 3 km mesafede olup, şehrin kuzeyinde yer almaktadır. Ulaşım Kars-Ardahan karayolu üzerinden bağlantı yolu ile sağlanmaktadır. Besi OSB alanının büyüklüğü yaklaşık 188 hektar olup bu alanın yaklaşık 40,4 hektarlık kısmı, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2009 tarih ve 1300 sayılı kararı ile tescillenen Karadağ Tepesi Tarihi Sit alanı içerisinde kalmaktadır. 

 

Projeye konu alan, 188,05 ha olarak tespit edilmiştir. Ancak; bu alan içerisinde Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2009 tarih ve 1300 sayılı kararı ile tescillenen Karadağ Tepesi Tarihi Sit alanının yaklaşık 40,4 ha’lık kısmı kalmaktadır. Bu nedenle “Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi “alanı yaklaşık 147,6 ha olarak planlanmıştır. Proje alanının Besi Organize Sanayi Bölgesi sınırından -yer seçim sınırından- iç kısma doğru 50m sağlık koruma bandı bırakılmıştır.


Proje alanı tamamen besi işletme alanlarına hizmet edecek alanlar ve merkez bölgeden oluşmaktadır. Proje bu amaca paralel olarak, planlama alanı iki kısımda ele alınmıştır. 


1. Kısım merkez olan kısımdır. Bu kısımda besi işletmelerine hizmet edecek; İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Acil Kesim Alanı, Dezenfekte Sevkıyat Kontrol Merkezi, Hayvan Kliniği, Kantar ve Tır Kamyon Parkı olarak planlanmıştır. 

2. Kısım alan ise tamamen besi işletme alanları ve gerekli teknik altyapı alanları olarak düzenlenmiştir. Kurulması düşünülen İşletme alan sayısı 115 adettir. Besi işletmelerin 50 adet parseli 50, 50 adedi 100, 15 adedi 250, baş hayvan alanı olarak tasarlanmış olup toplam 11.250 hayvanın besi amacı ile barındırılması mümkün olacaktır.
3.Kısım alan TDİ besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ve toplam alanın %5,48’i büyüklüğünde sanayi alanı planlanmıştır. Bu alanın büyüklüğü 8,10 hektardır.Sanayi alanı içerisinde yem üretim tesisleri ve hayvansal ürün amaçlı entegre tesisler yer alacaktır.

 

Proje alanının geneli tapografik açıdan düz bir yapıdadır. Eğim %0-5 aralığında değişmektedir. 


Projede karantina amacı ile bir alan ayrılmıştır. Bu alan besi Organize Sanayi Bölgesinin doğusunda sağlık koruma bandı içersinde besi parsellerinden bağımsız alanda kurulmuştur.